Algemene bedrijfsvoorwaarden van OK Kiteschool

1. Cursusdeelnemers en huurders
Deelname- en huurgerechtigd is iedereen die noch lichamelijk noch conditioneel beperkt is en die de kitesport zonder gevaar voor zichzelf of anderen kan uitoefenen. Voorwaarde voor cursusdeelname is dat men 15 minuten zonder enig hulpmiddel in open water kan zwemmen. Bij minderjarigen is er toestemming van de ouders/verzorgers nodig.

2. Aanmelden/annuleren
Aanmelding voor een kitecursus dient schriftelijk te gebeuren (ook mogelijk via internet). Hetzelfde geldt voor de huur van materiaal. Bij minderjarigen is de schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers nodig. Ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering minder dan 7 dagen voor het begin van de cursus wordt 50% van de cursusprijs ingehouden, in afwijking van § 346 alinea 1 BGB, wanneer er geen vervangende deelnemer of huurder is. Wij behouden ons het recht voor om zonder inachtneming van een opzegtermijn de cursus te annuleren, mocht het minimumaantal deelnemers van 2 personen niet worden bereikt. Deelnemers die de cursus verstoren, de aanwijzingen van de instructeur niet opvolgen, of zichzelf en anderen in gevaar brengen, kunnen voor verdere deelname uitgesloten worden. Dit geldt ook in geval van overmacht (harde wind of onweer) en bij het vernielen van het kitemateriaal door botsingen of vandalisme. Gedane betalingen worden niet terugbetaald. Verdere aanspraken zijn uitgesloten.

3. Veiligheids-/uitvoeringsvoorwaarden
Deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de instructeurs op te volgen. Bij alle kitecursussen is het mogelijk brillen tegen verlies te verzekeren. Het kan voorkomen dat een les niet door kan gaan omdat er te veel of te weinig wind is. Deze lesuren vervallen niet, maar worden in onderling overleg zo spoedig mogelijk ingehaald. (Tegoedbon en nieuwe online aanmelding).

4. Zorgplicht
Door regelmatige inspecties kunnen de veiligheid en kwaliteit van het kitemateriaal worden gegarandeerd. Toch is de deelnemer/huurder verplicht het kitemateriaal voor gebruik te controleren. In het belang van alle betrokkenen is elke deelnemer/huurder verplicht om eventueel ontstane schade meteen te melden. Indien de veiligheid/kwaliteit van het kitemateriaal niet meer gegarandeerd kan worden door het niet opvolgen van de aanwijzingen van de instructeurs, door nalatigheid of zelfs opzet, heeft de deelnemer/huurder geen recht op schadevergoeding voor de tijd die verloren is gegaan aan feitenonderzoek en probleemoplossing.

5. Aansprakelijkheid
Wij zijn aansprakelijk voor een goede cursus- en evenementvoorbereiding, voor de zorgvuldige selectie en monitoring van onze medewerkers, voor de cursusinschrijving(sprocedure), voor de cursusuitvoering door onze medewerkers zoals overeengekomen en voor een nauwgezette uitvoering van de veiligheids- en kwaliteitsinspecties van het kitemateriaal. Aansprakelijkheid voor het verlies van spullen en verwondingen aan personen is uitgesloten. Bij zelf en door anderen veroorzaakte schade heeft de deelnemer/huurder een meldingsplicht. Voor zelf veroorzaakte schade (inclusief verlies en gevolgschade) aan het materiaal en onderdelen is de deelnemer/huurder persoonlijk aansprakelijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van waardevolle spullen, brillen, geld en andere zaken.

6. Aanvullende huurvoorwaarden
OK Kiteschool heeft het recht om de verhuur van kitemateriaal te weigeren als de huurder niet over de vereiste kwalificatie beschikt (IKO- of VDWS-licentie). De huurder is verplicht het materiaal op tijd terug te brengen. Meteorologische gebeurtenissen zijn in te calculeren en zijn nooit een geldige reden voor het later terugbrengen van materiaal. Voor het overige zijn huurder en verhuurder solidair aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de huurovereenkomst. Huurder staat tevens in voor fouten van zijn medegebruiker.

7. Salvatorische clausule
De nietigheid van een enkele bepaling heeft niet de nietigheid van het gehele contract tot gevolg.

Met vriendelijke groet,

Holger Hartmann

Gebruikers

Gebruikersvoordelen:
1. Direct toegang tot het weerstation van OK Surf & Kite school
2. Altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief

Give us a "like" !!!

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.